אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, במתקפה חריפה נגד התפילות בבנייני המגורים: "מי שעושה דבר כזה הוא פשוט נקרא רודף יש לו דין של רוצח. אסור לענות אמן, אסור להצטרף" אליהם לשום דבר".

לדברי הגר"ד יוסף: "ללא שום צל של ספק, שזה אסור חד משמעית! זו לא המלצה, זה אסור חד משמעית לעשות מניינים מתחת לבניינים! אין שום היתר בדבר הזה, מי שעושה דבר כזה הוא פשוט נקרא רודף יש לו דין של רוצח, אסור להתפלל במניינים האלו,

"וכל מי שרוצה לרצות את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, צריך לעשות את מה שמורים לו הרבנים. במצב הזה שאנחנו בעת צרה ליעקב אין ברירה, אלא להתפלל ביחידות. אין שום אופציה אחרת לאחינו בני ספרד. אחינו האשכנזים הם יכולים לקיים את דברי ה'משנה ברורה' ולהתפלל במניינים של מרפסות, מה שנקרא. אנחנו הספרדים אין לנו את האפשרות הזו להתפלל במניין מתחת לבניין וזה פשוט אסור בכל לשון של איסור".

הגר"ד הוסיף: "מצווה להזמין משטרה שתפסיק את המניינים הללו, מצווה להפסיק אותם. אסור לענות אחריהם אמן!, אסור להצטרף איתם לשום דבר! המניינים הללו נגד ההלכה בצורה הכי ברורה! בצורה הכי ברורה, בדיוק כמו שזה נשמע. אלו אנשים שהם רודפים ורוצחים".

הרב עובדיה יוסף, בנו של הגר"ד, הוסיף בשם אביו: "אבא הוסיף ואמר אנשים שמתפללים בצורה הזו, הקדוש ברוך הוא, לוקח את התפילה הזו וזורק להם אותה בפרצוף, הם לא מרוויחים שום דבר, להפך. וכמו שאנחנו יודעים לשמוע לרבנים שלנו שאנחנו שואלים אותם בהלכות שבת, הלכות חמץ, בכל ההלכות, אם לצום ביום כיפור. אנחנו צריכים לדעת גם במקרה הזה עם כל הכאב, זה כאב נורא.

"צריכים לדעת לשמוע ולשבת בבית ולהתפלל ביחידות. ביטולה זהו קיומה. בעזרת השם בזכות זה שאנחנו נשמע לרבותינו, נזכה שהדבר הזה המגיפה הזאת תלך מאיתנו ונזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן".