אאא

 למעמד התפילה יצטרפו מביתם בשידור חי ראש הישיבה מרן הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א ומרן הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א. יחד עם מאות עמלי תורה שיסיימו את סדר הלימוד מביתם באותה שעה. 

המעמד האדיר שרבים נושעו בזכותו, מתקיים מדי שנה בשנה בעת המסוגלת לקרוע שערי שמים, חצות היום של ערב שביעי של פסח, שנודע כיום המסוגל לפעול ישועות מעל הטבע. מעמד התפילה מתקיים לאחר לימוד של ג' שעות רצופות של מאות עמלי תורה לומדי רשת הכוללים 'רינה של תורה' המונה כיום כארבע מאות אברכים עמלי תורה.  מעמדות אלו מתקיימים בבית מדרשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בהשתתפות אלפים ובתוכם מאות עמלי התורה שלמדו תורה בטהרה ג' שעות רצופות בתענית דיבור. 

השנה בעקבות משבר הקורונה, העבירו ב'רינה של תורה' את השאלה למרן שר התורה, שיורה את הדרך אשר יעשון בנוגע למעמד הגדול. מרן שליט"א השיב כי אין לבטל את המעמד וכי הוא מבקש שיעשו את התפילה בחדרו והתפילה תעבור בשידור לכלל ישראל שיכול להשתתף במעמד הנורא והנשגב זאת ועוד מרן שליט"א אמר כי השנה הדבר מסוגל לתפילה לביטול הגזירות הקשות שעמדו על כלל ישראל בזאת השנה ובפרט מגיפת הקורונה שרבים חללים הפילה ר"ל. 

ב'רינה של תורה' החליטו על פי  הדרכתו של מרן שליט"א, לקיים את סדר הלימוד והתפילה באופן הבא. כל אחד ואחד ממאות לומדי התורה ילמד בביתו ג' שעות רצופות בתענית דיבור. לאחר סיום הלימוד אחר חצות היום,  יחל מעמד התפילה מחדרו של מרן שר התורה וממעונם  של גדולי ישראל ונלווים עליהם עמלי התורה בטהרתה  שאליהם מצטרפים רבבות עמך בית ישראל שיאזינו לתפילה  בשידור חי ברדיו 'קול חי' ובטלפון במספר:  03-30-64800.

ניתן למסור שמות למעמד התפילה הגדול של מרן שר התורה ומרנן ראש הישיבה מרן הגאון רבי שרגא שטינמן ומרן הגה"צ רבי בנימין פינקל. לאחר מעמד התפילה בוקע שערי שמים, יזכירו עמלי התורה כל שם ושם באופן  פרטי עם הצורך הראוי בתחינה לישועת הפרט והכלל. בשנים עברו זכו רבים להיוושע בזכות התפילה בישועה למעלה מדרך הטבע. 

שמות להזכרה במעמד הקדוש שכבר הושיע רבים בס"ד ניתן למסור כאן>>