ראשי הקהילה במקסיקו עם הראש"ל זצ"ל  (צילום: באדיבות המצולם)
אאא

הגאון רבי שלמה טוויל, רבה הראשי של מקסיקו, בהספד לזקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל: "כל העולם כולו מבכים את השריפה אשר שרף ה'". את הדברים אמר הגר"ש טוויל בהודעה ששיגר לבני קהילתו המתמודדים גם הם בימים אלו עם התפשטות נגיף הקורונה. 

מתוך הספדו של הגאון רבי שלמה טוויל

וכל בני ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. אנחנו כאן ממקסיקו סיטי ומכל העולם כולו מבכים את השריפה אשר שרף ה'.

אנחנו מרגישים את האבידה של מורנו הגאון הגדול הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון זצוק"ל, שגם כאן נהננו מתורתו ומיראתו, במידותיו, בגאונות ומהספרים שלו, בתורה ובהנהגה שלו, ובכל דבר.

אנחנו מאד מצטערים ומרגישים את עצמינו כתלמידים וכבנים שאבד לנו הרב והאבא, שהיה מהזקנים בדור.

יתומים היינו ואין אב, ואנחנו מבקשים מהרב שיגיד להקב"ה שיאמר דיי לצרותינו.

הקב"ה יורד ללקוט שושנים שיהיו כפרה לכל עם ישראל ולכל מה שקורה בעולם עם כל השיגעון הזה שאי אפשר להבין אותו.

בעזרת ה' שנזכה במהרה לביאת משיח צדקנו.

אנחנו מכאן שולחים למשפחה המכובדת תנחומים, ושהמקום היכן שהרב נמצא ינחם אתכם ולא תוסיפו לדאבה עוד אמן ואמן.