אאא

ובזמנים אלו לעיתים משתנה או מתבלבל הזמן בין הרגיל ליוצא דופן

בין המוכר לחדש

בין ההסתגלות לידיעה

בין העצמי לשלם

והשגרה כבר לא מוכרת

והרוטינה לא חוזרת

ובכל רגע נתון יש לחדש

כדי שלא נתייאש

העובדה קיימת אין עליה ערער

אך נסיון לעניין ולגוון קיים בכל דבר

הגדולים ובינהם קטנים עיסוק אחד הוא לכולם

בין הרצוי למצוי בין המתח לשחרור

ובין הפוגות ללגימה

לקרניים המלטפות וברקע נשמע

שמשנים שמורידים שמרפים שמחדשים

והמסכה שמכסה וכאין מגינה

לזה שאת האויר זקוק לנשום ביציאה

ויגידו מתוכם שזה עושה רק טוב

לעומת אלו שמחפשים אותו בין הטיפות

זה רצונו כך חלקם יאמרו

זמן של מחשבה ועוצמה

זמן של שקט ומשפחה

פחות ריצה אחרי הלא נמצא

פחות חיפוש ותהייה

יותר שמירה ומשפחתיות

כזו שעלינו תשמור מכל רע

אז נשמר נעדכן נתעדכן ונדע

היא עלינו כעת תשמור

אם נדע ממנה ללמוד

לקחת לעצמנו עוד ועוד

אחדות זו שוב המילה

אבל בשקט, בחיק המשפחה

לכניסה לטור הקודם לחצו כאן