אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק כ"ג

  ההסבר הקצר לפרק כ"ג

 

  • הביאור המורחב לפרק כ"ג:

 

פרק כ"ד

  ההסבר הקצר לפרק כ"ד

 

  • הביאור המורחב לפרק כ"ד:

לפינות הקודמות >>