אאא

במלאות ה'שבעה' להסתלקותו של זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, עלו בצהריים (רביעי)  בני המשפחה המצומצמת לציונו שבהר המנוחות בירושלים.

לאחר קריאת התהילים והאשכבה קראו בני המשפחה את הפיוט 'חון תחון על בניך' הנאמר בימים הנוראים, על פי מה שכתב הרב זצ"ל בספרו 'בנין אב' שיש עניין באמירת הפיוטים בלויות ובאשכבות על מנת לעורר את הנפש לתשובה. 

כך גם ביקש הרב בצוואתו, להגיד בלוויה שלו את הפיוט שאומרים הספרדים בערב יום הכיפורים 'לך אלי תשוקתי'.