אאא

השלטונות גרמניה הודיעו היום (שישי) לרבני גרמניה כי כבר בשבת הזו, יהיה מותר ליהודים לבוא ולהתפלל בבתי הכנסת - עם ההגבלות המיוחדות שבראשן, 'איסור לדבר באמצע התפילה'.

השלטונות הגרמניים הורו לפתוח את בתי הכנסת הגדולים במרבית המדינה. על פי ההנחיות ייפתחו רק בתי הכנסת הגדולים בהם ניתן להקפיד על הוראות הבריאות. מרחקים בין אנשים וויסות הכניסה והיציאה. עם זאת הורו השלטונות כי אין לשיר בציבור. 

עוד הורו השלטונות כי אין לחולים להגיע לבית הכנסת. סידורים וטליתות על  המתפללים להביא רק מביתם. יישמר המרחק בין הבעל קורא והעולה לתורה. הגבאים לא יעמדו על בימת בית הכנסת. ספר התורה יונח מראש על הבימה ויוחזר לאחר התפילה ללא נוכחות המתפללים. וההנחיה המשמעותית ביותר; אין לנהל שיחות בתוך בית הכנסת!.

ב'ועידת רבני אירופה, הביעו סיפוק מהמהלך, ויו"ר רבני גרמניה וסגן יו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', אמר כי : "עד עתה ואי"ה גם מעתה, המצב כאן יחסית היה כנראה בטוב והצליחו לשלוט בהתפתחויות – כך דברי השלטונות, ויהי רצון שהכל יהיה בשמחה ובבריאות בעז"ה ונזכה לשמוע בשורות טובות מכלל הקהילות בעולם כולו".