אאא

לאחר העימותים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי השכונות החרדיות בארה"ב בין רשויות האכיפה לבין אנשים רבים שהפרו את ההנחיות ואף השתתפו בהלוויות מרובות משתתפים, יוצאים בחסידות סאטמר בקריאה חד משמעית לחסידים להקפיד על ההנחיות ולא להתעמת עם כוחות המשטרה המקומית.

במכתב עליו חתום ראש הקהל בחסידות הרב שאול יחזקאל פרלשטיין נכתב כי לאור המגיפה הנוראה, ולאור הציווי בתורה של 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', ובפרט באלו עניינים אשר יכולים לגרום נזק לאנשים אחרים, אשר לגביהם ניתנה בתורה האזהרה של 'לא תעמוד על דם רעך', ולאחר שמושלי העיר יצאו בהנחיות לתושבים בנוגע לחובת לבישה של מסיכה, ושמירה על מרחק בין אחד לשני ביציאה מהבית, יש לשמור על ההנחיות בנושא הזה.

עוד נכתב כי "לדאבונינו ישנם אנשים שלא נזהרים בנושא, וכי יש בזה כדי לגרום נזק וחילול ה', באומרם כי איננו נזהרים בחוקי המדינה ובאזהרות הרופאים, ואשר על כן נצטוינו בשם האדמו"ר להזהיר גדולים על הקטנים לציית לחוקים ולהוראות, ולא לגרום לקטטות ולחילול ה', ואדרבה יש לדאוג לכך כפי הנאמר 'הוי מתפלל לשלומה של מלכות'".

לסיום המכתב מבקשים בסאטמר להתנער מדברי הביקורת שנשמעו על ראש עיריית ניו יורק בימים האחרונים. "הננו להתנער מהקללות ודברי הבוז שנשמעו על ראש עירנו אשר מקורם ע"י אנשים מחוץ למחנינו, אנשים מפוחזים וריקים.

אנו קוראים לקהל שלא להיגרר אחרי דעותיהם ולא להתפעל מלשונות המדברים גדולות.