אאא

הייתם וקיווינו

אוהבים והתגעגענו

אבל לשמור עליכם רצינו

ועל פי ההנחיות התרחקנו

לא שכחנו ולעתים ביקרנו

מרחוק בנפנוף מלמטה גבוה

הריחוק לגעגוע

ואמרתם גם אתם

שלחבק זה לכם כה חסר

ואי מימוש היותכם

קשה מנשוא עבורכם

והנה הוא פתח והנה הוא אישר

אתכם לבוא לבקר

ולא רק זה ואפילו יותר

במוסדות השונים נאמר

לא לאורך זמן ביום

לא באותה ההתכנסות

והכל מבלבל ויש שכבר מורגש

הסוף של כל הסיפור

ורוצים שהיא תהיה כבר מאחורינו ללא ספק

ולא רוצים שתקרוס ואחרים תרסק

אז ברוח ובקור לחבוק ועוד

לנסות ואולי יהא חזור

וההיא שמגנה על אחריהם לא שמורה

ומוחים וכאלו עדיין שלא מקבלים

ועליהם,שעבור בני גוזליהם הם הכל

יש עדיין מכל משמר לשמור

ובואו נמשיך וניזהר

ונהיה נכונים גם לאחר

הלב שיירפא הפחד שישתתק

ריבון עולם אדון הכל

נחשוב איך ואת מי נאהב באמת

כי לא תמיד ברור כל לכל

ואם היא הסבתא או הוא הסב

והראש אישר

אהבתנו לא תוחלף באחר

גידלתם טיפחתם אהבתם ועלינו שמרתם

וכעת זה תורנו גם אם נאמר אחר

 

לטור הקודם כנסו כאן