אאא

במכתב שכתב חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לתלמידו השוהה בחו"ל, הוא מדבר על ההסתה נגד החרדים בתקופת הקורונה ואמר; "גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכמים יותר משנאה ששונאים עובדי כוכבים את ישראל".

"יושבי המדינה הדוגלים באהבת הבריות, ואהבת לרעך כמוך", כותב חבר 'המועצת', "כל זה יפה לגבי מיעוטים אחרים אבל לא לחרדים; כל המנהיגים שלהם כל אחד משבח את עצמו מה שעשה ופעל כבר ומה שיכול לעשות בכוחו עכשיו".

את המכתב המדובר כתב הרב במענה לשאלת אחד ממקורביו אודות האפשרות לשוב בימים אלו חזרה לארץ, בתשובה לשאלה הביע את כאבו ומורת רוחו על רדיפת החרדים במהלך מגיפת הקורונה, והיחס המפלה והמשפיל כלפי כלל הציבור החרדי כביכול אינו נשמע להוראות משרד הבריאות.

במכתבו מיצר הגרמ"צ עוד, על כך שראשי המדינה ונבחרי הציבור משבחים את עצמם כל העת בהצלחה בהתמודדות עם נגיף הקורונה, "עד כדי מיאוס" כלשונו.

המכתב בכתב ידו
המכתב בכתב ידו

את מכתבו פותח הגרמ"צ, "הנני נמצא בימים אלו כלוא בבית, ולדעתי אין כדאי כעת לחזור לארץ ישראל ויש לחכות כמה שבועות לכה"פ, ונראה איך יסתדרו העניינים".

ומוסיף הגרמ"צ, "ועל שאלתו מה נשמע בארץ, הנה חכמי התורה הזהירו להישמר מאוד ולהיזהר, כדי שלא לידבק ח"ו, ולהתחזק בתשובה ובתלמוד תורה.

"והעידו לי עדים נאמנים שהחרדים לדבר ה', רובא דרובא כמעט כולם הקפידו לשמור על פי כל כלל השמירה וההרחקה, ואילו במקומות של החופשיים זלזלו בכך. ובעוונותינו הרבים הראה לנו הקב"ה את מצבנו בארץ ישראל וכמו שאמרו חז"ל שהשנאה ששונאין עמי הארץ לת"ח היא יותר מהשנאה ששונאים הגויים את ישראל. (וכל הענין של "נשיאה בנטל בשוה" זה הכל היכי תמצי להשניא את החרדים ויש לדבר הרבה ע"ז).

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגרמ''צ בכתיבת המכתב
הגרמ"צ בכתיבת המכתב

"והמון יושבי המדינה הדוגלים באהבת הבריות, ואהבת לרעך כמוך, כל זה יפה לגבי מיעוטים אחרים אבל לא לחרדים, ולכן הכפישו את שמם, ובס"ד הוקל קצת ונתקבל תפילת החרדים המצוקים ובזכות לימוד התורה בשעת הדחק".

עוד מוסיף הגרמ"צ, "ויש להתבונן בדרגת עם ישראל בדורות שעברו וכמה ירד הדור שלפנינו, באהבה עצמית לשבח את עצמו, וכל המנהיגים שלהם כל אחד משבח את עצמו מה שעשה ופעל כבר ומה שיכול לעשות בכוחו עכשיו. ולא מרגיש כלל המיאוס שבדבר.

 הגרמ"צ בחתונת נכדו - לפני פרוץ 'הקורונה' (שוקי לרר)

"וכבר אמרה תורה, 'לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים', ופרש"י בשם המדרש, 'לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובה לפיכך חשק בכם, כי אתם המעט, הממעטין עצמכם כגון אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, וכגון משה ואהרן שאמרו ונחנו מה, לא כנבוכדנצר שאמר אדמה לעליון'. עד כדי שהדבר נבלע בדמינו להרגיש ממש מיאוס כשאדם משבח את עצמו".

"ויש להתבונן לראות איך נראים יהודים שהתדבקו בחוקות הגויים ובהליכותם. ה' ישמרנו לראות בקרוב באור חדש על ציון תאיר", מסיים הגרמ"צ את מכתבו.