אאא

אברך תלמיד חכם עמד בפתח בית ברחוב בן זכאי בבני ברק ואינו מאמין לעצמו. הוא, מטובי כולל חזון איש, ממתין כאן ומחזר אחר סגולה לישועה?!. יתכן שהוא היה נעצר, אלמלי הידיעה שמי שהמליץ לו לפנות לכאן הוא לא אחר ממרן בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלער זצוק"ל, שאף גילה את אוזנו שגם הוא נעזר בסגולה הזאת ואף ראה בזכותה ניסים גלויים.

האברך הצעיר שפתח את הדלת, אפילו לא הרים גבה. "הסטייפלער שלח אתכם", קבע יותר משהתעניין "בואו היכנסו". ראשיתו של סיפור זה מתחיל בפולין לפני יותר מ180 שנה רגעים לפני פטירת הגאון ר אריה לייב צינץ זצוק"ל.

פניני הצדיקים | פרשת תזריע-מצורע | א' אייר תש;quot&פ | גיליון 93 1/12
תמונת הגאון מהרא"ל צינץ זצוק"ל

בשארית כוחותיו, רגעים לפני הסתלקותו, כתב הגאון המלומד בנסים, הצדיק רבי אריה לייב צינץ זי"ע הידוע בכינויו מהרא"ל צינץ , רבה של פלוצק שבפולין, על לוח עץ את נוסח מצבתו: "מי שישתדל בהדפסת ספריי, אעמוד לו למליץ יושר בעולם העליון".

חרדת קודש שררה בחדר. את המתח ניתן היה למשש בידיים. סיעת תלמידים מובחרים, ובראשם בעל 'החידושי הרי"ם' מגור זצוק"ל, מקיפים את מיטת רבם האהוב, הצדיק הקדוש, הגאון המלומד בנסים, רבי אריה לייב צינץ, רבה של פלוצק שבפולין, הידוע גם בכינוי 'המהרא"ל צינץ , שעוד בנערותו סמך ידיו 'הנודע ביהודה' עליו בהתלהבות רבה, ובישיבתו למדו רבים מגאוני הדור, כמו רבי אברהם מטשכנוב, רבי יעקב גזונדרהייט ועוד.

ביתו התפרסם כתל תלפיות לכל מבקש ישועה ומזור ורבו מאוד הנסים והנפלאות שסופרו בפי העם על התקיימות כל הבטחותיו וברכותיו.

הישיש על ערש דווי. האווירה הקודרת הופרה למראה פני הצדיק המאירות כמלאך אלוקים ונהרה של זיו שלא מן העולם הזה נסוכה על פניו.

לפתע מרים הצדיק את קולו החלוש, ומפיו נשמעות מילים רבות משמעות: "כמו שלמדתי כאן בעולם הזה, גם שם אמשיך ללמוד!" ומיד הוא מחווה באצבעו על לוח עץ שנח בפינת החדר, ומבקש שיביאוהו אליו.

התלמידים הנרגשים חשים שהם עדים למעמד היסטורי. רבם כותב, בשארית כוחותיו, על לוח העץ את נוסח מצבתו, והוא מבקש ומבטיח: "מי שישתדל בהדפסת ספריי, אני אעמוד לו למליץ יושר בעולם העליון".

לא נעלמו מבטי התימהון מעיניו הטהורות, ההלם וההתרגשות שאחזו בסובבים. הלוא אין זה דבר ריק. הבטחה כה מקיפה וגורפת, אותה הוא מבקש לחרוט באבן לעד ולדורי דורות... והנה פיו הקדוש, אמר אז במילים ברורות: "אם אדם תולה שלט על חנותו, אות הוא כי יש לו מה למכור!".

מיד לאחר מכן עלתה נשמתו בסערה השמיימה, ועל ציון הקודש נחרט הנוסח שכתב הצדיק. אותה מצבה שרדה עד עצם היום הזה, בבית העלמין היהודי הגדול בוורשה, בירת פולין.

מאז אותו היום, התפרסמה ההבטחה ורבים שחפצו ברפואה, פרנסה, זיווגים ומילוי משאלות לבם, נהגו במהלך השנים להדפיס את אחד מסדרת חיבוריו וחידושיו, רבבות ראו בעיניהם במרוצת השנים את הפלא הגדול, איך יש "מליץ יושר בעולם העליון". רבים מגדולי ישראל המליצו לכל הזקוקים לישועה להדפיס מספרי הצדיק. מרן הסטייפלער זצוק"ל אף הדפיס בעצמו ספרים אלו בתור סגולה לרפואת חתנו.

זה כבר שני עשורים מאז הוקם המכון להוצאת ספרי מהרא"ל צינץ באשדוד, ששם לו למטרה להוציא מחדש את כל ספריו, וכבר הצליח להוציא לאור - במהדורות נאות כפי שלא היו מעולם - חלק נכבד מספריו של אותו גאון. עד היום הוציא לאור מכון מהרא"ל צינץ מעל 40 כרכים מספרי הצדיק וישנם עוד ספרים שלא יצאו לאור, כאשר מידי שנה יוצאים בעזרת הנדיבים שהם בעצם שותפים בהדפסה, ספרים נוספים וכן מהדורות נוספות לספרים שכבר הודפסו, ומופצים חינם לאלפי בתי הכנסת וישיבות בכל רחבי העולם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים


חלק מספרי הצדיק שיצאו לאור ע"י המכון

אם נתייחס לסגולה, המכון גם הקטין את הסכומים. אם בעבר הלא רחוק, נדרשו אלפי שקלים כדי להפיץ את הספר, היום ניתן פשוט לתמוך במכון ובפעולותיו. ובכך להביא את חיבורי רבינו לקהלי לומדים רבים.

וב"ה סיפורי הישועות זורמים למכון כל העת. וכך מעידים רבים מגדולי הדור על ההבטחה המופלאה של הצדיק שאינה חוזרת ריקם.

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א:
הסגולה ידועה ונפוצה ומקובלת מדורי דורות. גם אאמו"ר הסטייפלער זצוק"ל הדפיס בעצמו ספרים אלו בתור סגולה. כאשר הובאו ספרי מהרא"ל צינץ במהדורה החדשה לפני מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אורו פניו, אחז בספרים ואמר בהתרגשות: "אבא ז"ל )מרן הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי ה"סטייפלער" בעל "קהילות יעקב"( אמר תמיד שהסגולה הידועה להוציא ספריו של המהרא"ל צינץ שהבטיח ישועות למדפיסים, הוא דווקא בהדפסה שיהיה אפשר ללמוד בזה. והנה עתה, לאחר שחברי המכון הגיהו והוציאו הכל מחדש כפי שאני רואה – אם כן הסגולה הידועה יש לה יותר תוקף וודאי שיש בזה ענין גדול!" מרן שליט"א ביקש למסור ברכת 'יישר כח גדול' על הספרים וביקש מנכדו לסדר לו את הספרים על הארונית הסמוכה למקומו, תוך שהוא כבר נוטל לידו את ההגדה של פסח ומתעמק לעיין בה בחביבות.

מאז פטירתו ועד היום הזה אלפי אנשים זכו וראו ישועות במשך כל הדורות האחרונים בזכות הדפסת הספרים. התרפאו ממחלות, מצאו זיווגם, הושפעו שפע רב בפרנסה ובהצלחה בכל העניינים.

לחצו כאן להשתתפות בהדפסת הספרים ותזכו להבטחת הצדיק