אאא

הנהלת 'החינוך העצמאי' מפרטת במכתב למנהלי בתי הספר ותלמודי התורה, את נהלי החזרה המלאה ללימודים כבר מחר (שני) של התלמידים והתלמידות בכל הגילאים - למעט מי שמתגורר ב'אזורים אדומים' (העיר בני ברק ושכונות חרדיות בירושלים ובבית שמש).

"בהמשך להודעתנו מיום שישי", פותח מנכ"ל הרשת הרב אליעזר סורוצקין את מכתבו, "להלן נוהל מפורט לשיבה לשגרה מבורכת, בהתאם להכרעת גדולי ישראל שליט"א":

א. בתלמודי התורה ובתי הספר שאינם באזורים אדומים, השיבה ללימודים תתחיל מיד ותהיה מדורגת, בזהירות ובמתינות, בתיאום עם מפקח/ת החינוך העצמאי. כל מנהל/ת יכין/תכין מתווה ותכנית מדורגת לאישור המפקח/ת, בבקשה להרחבת הכיתות, וימתין לאישורו.

ב. מומלץ לכלול את פתיחת כיתות א' וב' בשלב הראשון של חידוש הלימודים, היות והשלמת לימודי הקריאה והכתיבה נחוצה להם.

ג. התכנית לגבי כל בית ספר תתחשב באופי בית הספר, התייחסות להעדפות ההורים ועוד.

ד. על התכנית לכלול חלוקה קפדנית של ההפסקות בין הכיתות והשכבות, באופן שימנע קרבה בין כיתות והפרת הנחיות הבריאות.

ה. זהירות נדרשת: היות ובמרבית האזורים הוסרו המגבלות של לימודים בקפסולה, יש להקפיד ביתר שאת בעיקר על הנהלים הבאים: להקפיד על קבלת הצהרת הורים מדי יום על כל תלמיד, להקפיד על מדידת חום לכל תלמיד בכניסה לבית הספר - תלמידים שחום גופם עולה על 38 מעלות, לא יוכלו להשתתף בלימודים ויש לפנות לאלתר להוריהם - ולהקפיד על חבישת המסיכות בהתאם לנהלים, בפרט בהפסקות ובשטחים המשותפים.

ו. לתשומת לבכם: אנו שבים לשגרה במזג אויר שרבי. על התלמידים להקפיד על שתיה מרובה, זהו פיקוח נפש. לכן על הנהלת בית הספר להסדיר את השימוש במתקני המים, כך שיביא בחשבון את האיסור להצטופף.

ז. על הנהלת בית הספר לדרוש מההורים הצטיידות יומית במסיכת פה ואף, הצהרת בריאות חתומה – מדי יום (!), חינוך לשמירה על היגיינה ושטיפת ידיים בסבון באופן תדיר, הצטיידות במזון והבהרה לתלמיד כי אין להעביר מזון מתלמיד לחברו, שמירת הסדר בכניסה לבית הספר ודיווח מיידי בכל מצב שבו התלמיד חש ברע בשעות הלימודים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח. ב'אזורים אדומים'  נמשיך לימודים רק בכיתות ז' וח', ב'קפסולות' בלבד. לכשיתקבלו הנחיות מעודכנות חדשות ביחס לאזורים אלה, נמשיך ונרחיב את טווח הכיתות שייפתחו.  

ט. בתי הספר של הקירוב - היות ומדובר בבתי ספר בהם מספר התלמידים קטן יחסית, וקל יהיה לפעול בהם במסגרת ההנחיות, נשוב בהדרגה ללימודים, כבר החל ממחר ועד לסוף השבוע בו נסכם חזרה ללימודים בשגרה מלאה (הקצב בכל מקום יהיה לפי הדרישה והנכונות).  

"אשוב ואזכיר", מציין המנכ"ל לקראת סיום מכתבו, "כי הכרעת מרנן גדולי ישראל לשוב ללימודים באופן מדורג, כרוכה היתה באזהרות מצידם, לשמור מכל משמר על הנחיות הבריאות! החיוב 'ונשמרתם לנפשותיכם' היה נר לרגליהם בבואם להכריע על החזרה ללימודים. יש להקפיד ללא פשרות בנושא זה, ולעקוב אחר התנהלות הצוותים והתלמידים ללא הרף, מבלי ששאננות חלילה, תביא לרפיון".

ולסיום, הבהרה כי הלימודים בימים הבאים הינם כאמור רשות, ולא חובה: "כפי שהורונו רבותינו, כל משפחה תפעל בהתאם ליכולתה, מצבה ושיקול דעתה לגבי ילדיה".

המסמך
המסמך