אאא

מזכיר בית דין רבני חב"ד ומבכירי רבני חב"ד הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, מתנגד לפתיחת בתי הכנסת על פי המתווה הקיים וקרא לחסיד חב"ד לא לחזור לבתי הכנסת. 

 הרב בדבריו היום (עדכוני חב"ד)

בהודעה ששלח לבתי הכנסת בשכונת נחלת הר חב"ד ונחלת מנחם שבקרית מלאכי הורה להשאיר את בתי הכנסת סגורים ולהמשיך להתפלל במרחבים הפתוחים בלבד.

הרב ירוסלבסקי מזהיר את החסידים שלא להפר את ההנחיה הזאת. בנוסף, ביקש הרב לציין את השבת הקרובה כשבת אחדות ואהבת ישראל כהכנה למתן תורה - כפי הוראת הרבי.