אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כט' אייר תש"פ, שבת פרשת במדבר.

בברכת שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

לא לשכוח ספירת העומר (44) 

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:55, יציאה 20:15

תל אביב - כניסה 19:16, יציאה 20:18

מודיעין עילית - כניסה 19:14, יציאה 20:16

אלעד - כניסה 19:15, יציאה 20:17

בית שמש: כניסה 18:57, יציאה 20:17

חיפה - כניסה 19:09, יציאה 20:19

צפת - כניסה 19:15, יציאה 20:17

באר שבע - כניסה 19:14, יציאה 20:16

בעולם:

פריז - כניסה 21:17, יציאה 22:38

לונדון - כניסה 20:41, יציאה 22:06

ניו יורק - כניסה 19:55, יציאה 21:03

אומן - כניסה 20:25, יציאה 21:45