אאא

אב"ד דרכי תורה, הגאון רבי אשר וייס שליט"א, מפרסם מכתב תחת הכותרת "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך", לקראת פתיחת בתי הכנסת מחדש.

"אמנם המוני בית ישראל התפללו בציבור דרך גגין חצירות וקרפיפות, בחום ובקור, בגשם וברוח, עמדו מאות ואלפים בתפילת רבים, אבל אינו דומה רחובה של עיר לבית מקדש מעט", הוא כותב.

הרב מתריע בציבור: "אך בל נשכח שהמחלה עדיין בקרבנו, ועדיין הסכנה מרחפת מעל ראשינו. על כן יש לנהוג במשנה זהירות ולהקפיד הקפדה יתירה על כל הוראות רשויות הבריאות, כדי למנוע משחית ומגיפה מעלינו, ושלא נצטרך חלילה שוב להיפרד מבתי כנסיות ומדרשות, כי הם חיינו ואורך ימינו".

בסרטון שהתפרסם, נראה הרב מדבר על הבדיקה שערך בבית הכנסת בו הוא מתפלל, כאשר גילה כי מתוך כמאתיים מתפללים קבועים, יש מקום לעשרות בודדים.

הגר"א וייס מתייחס לדילמה כיצד להודיע לאנשים לא להגיע להתפלל בבית כנסת, ולכן קורא לכל מי שבאפשרותו לעשות כן - להמשיך להתפלל במנייני החצירות.