אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ס"ט 

 ההסבר הקצר לפרק ס"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס"ט: 

 

פרק ע' 

 ההסבר הקצר לפרק ע'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע': 

 

לפינות הקודמות >>