אאא

בישיבת פוניבז' עדיין לא מתחילים את הזמן אבל הפנימיות פתוחות כמו בכל בין הזמנים, והבחורים החלו להגיע בשבועות האחרונים לגבעת הישיבה לשכון בפנימיות ללימוד ושינה למרות שבית המדרש סגור - אוהל קדושים נעול, וההיכל פתוח בלי מזגן רוב היום.

מדובר בכ-70 בחורים השומרים על הוראות משרד הבריאות וכל אחד שוכן בחדר לבד בלי מגע עם אחרים, באופן לא רשמי.
נשיא הישיבה שראה את התופעה אמר, כי כל עוד זה לא באופן רשמי אין לו התנגדות לשהות הבחורים בגבעה. לאור זאת, לקח על עצמו אחד מהאברכים בישיבה יוזמה לחלק אוכל לבחורים השוהים בגבעה.

האברך אסף כסף ופתח שולחן בכניסה לפנימיית פיק המרכזית עם מזונות ושתייה במהלך כל היום לבחורים הלומדים בחדרים שלהם בגבעה על פי הוראות משרד הבריאות.

המכתב הראשון
המכתב הראשון
הגדלה

בסוף שבוע שעבר נשאל ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין על ידי בחור השוהה בביתו האם הוא יכול לבוא לפנימייה לשהות בה באופן לא רשמי כמו שעושים המון בחורים, ראש הישיבה ענה שיישאר בביתו וילמד דרך הטלפון עד שתתקבל הוראה רשמית מטעם ישיבת פוניבז' על פתיחת הזמן.

האברך הנ"ל הנו אחד המקורבים הגדולים לראש הישיבה ומשמש כנהגו האישי (שמעון מרגליות), כאשר שמע על המעשה עלה למעונו של ראש הישיבה לשאול האם יכול להמשיך עם שולחן האוכל שלו בפנימייה, ראש הישיבה הביע אי נוחות מהדבר הלא רשמי הזה אך סירב לומר לו "לא".

 הגרי"ג הסביר: למה יותר חרדים נפגעו מה'קורונה'? (צילום: שיא לייב)

התלמיד לקח את האוכל חזרה והסיר את השולחן, בליל שישי תלה מודעה בכניסה לפנימיית פיק בה כתב כי כשם שמקבלים שכר על הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה והואיל וראש הישיבה אמר "בני היקרים עדיין לא" מצויים אנו לשמוע דברי חכמים ובציווי התורה הק' של לא תסור".

יחד עם זאת רוב בחורים שמעו על ההוראה של רה"י ושבו לביתם וכעת יש בפנימיות בעיקר בני ברקים.

שאר התלמידים מחכים להוראה רשמית על פתיחת הישיבה, לפי מקורבים לנשיא הישיבה מדובר בזמן קצר עד שימצא הפתרון לפתוח את הישיבה.

המכתב השני
המכתב השני