אאא

בפרק א' הבאנו את הקדמונים 'אפודי ו'נרבוני' שהעידו על האבנים הנפלאות, אומנם יש לסייג את דבריהם מגישתו של היעב"ץ שחולק עליהם באופן חריף.

היעב"ץ דוחה בתוקף את סברתם שהאבן עם איור בסנה היא הראיה לכך שהנס של משה רבנו ומעמד הר סיני אכן התרחשו. היעב"ץ סובר כנגדם שלשלומי אמוני ישראל ברור שהיה מעמד הר סיני ע"פ מסורת חז"ל, ושברי אבנים ככל שיהיו, אינם ראיה לשום דבר.

 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
(צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)

וכך הוא כותב: "הנה הצגתי לפניך עדות האנשים הללו המתחכמים לעמוד על סתרי מעשי בראשית, כי מצאו הרבה דברים מתנכרים לטבע, המה ראו כן תמהו ולא יכלו לחקור מקור טבע המציאות כי לא ידעו מה הוא, ועל מה זה מאסו בדבר ה', להפוך דברי אלוהים חיים בפשוטי הניסין הנזכרים והנעשים במקרא ובגמרא היה להם לזרה הפכו על פיה הקערה, עשו מהן התול ושחוק, עברו תורות חלפו חוק.. כאשר עשו בכל הניסים הנפלאים הכתובים בתורה וכן בעשרה דברים שנבראו בערב שבת הערימו סוד שוד ושבר שעשהו משלים ואפילו בעקידה שלחו ידם להכניסה בחלומות הבלים לא תוכל הארץ להכיל כל דברי הנאצות הגדולות אשר פערו פיהם הנבלים הסכלים...".

וממש דברי נביאות כתב היעב"ץ, ומכך שכתב שאין לראות בציורים של הסנה ע"ג האבנים ראיה לאמיתות מעמד 'מתן תורה', הרי שחזה ברוח קודשו שבימינו שעולם המדע התפתח, והאדם לא שקט על שמריו והגיע למקורות מרוחקים, מצינו שהאיור על הסנה הינו תופעה גאולוגית של סלעי קוורץ שלאחר היווצרותם נכנס אליהם תחמוצת של מינרל בשם מנגן ומתפצל בצורת זרימה וזה ההסבר האמיתי לצורה זו שמכונה בשם 'התענפות' (דומה לענפים) ונפוצה בהרבה מקומות ברחבי העולם כולל בארץ ישראל, כגון נחל מנגן ליד פארק תמנע בנגב, שיש שם תופעות גאולוגיות דומות להר סיני.

אבנים מנחל מנגן ליד פארק תימנה בנגב, שיש שם תופעות גאולוגיות דומות להר סיני... (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
אבנים מנחל מנגן ליד פארק תימנה בנגב, שיש שם תופעות גאולוגיות דומות להר סיני... (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
הגדלה
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
(צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)

ואכן, מסתבר שנגד גישתם הפילוסופית של ה'אפודי' וה'נרבוני' כתבו גדולי ישראל רבים, הללו (אפודי ונרבוני) היו תלמידי הרמב"ם שלקחו את גישתו מספרו 'מורה נבוכים' (שכידוע כתב זאת לא לפרסום, אלא רק לתלמיד נבוך ואכמ"ל) ומיעטו בניסים שנעשו לעם ישראל.

חלק מגדולי ישראל שיצאו נגדם הם: דון יצחק אברבנאל שכתב: "הנרבוני והאפודי שניהם נשרפים בבית הדשן", ובדורות מאוחרים הנצי"ב מוולוזין, והרב קאפח ועוד.

הפלא הגדול שהיו נכרים שקדמו לעדות על האבנים מהר סיני, הקוסמוגרף המוסלמי הפרסי קזויני (אשר חי ופעל לפני הנרבנוי והאפודי בשנים 1203-1283 למנינם) מציין ביומנו על הר סיני "וזהו ההר אשר הזכירו אללה יתעלה כאשר אמר "וכאשר נתגלה רבונו.. אבנים, באיזו צורה שתשברם תצא מהם צורת שיח הסנה".

 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
(צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
הגדלה
אבנים מנחל מנגן ליד פארק תימנה בנגב, שיש שם תופעות גאולוגיות דומות להר סיני... (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
אבנים מנחל מנגן ליד פארק תימנה בנגב, שיש שם תופעות גאולוגיות דומות להר סיני... (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
הגדלה

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ציטטו את העדות הנ"ל, הגיאוגרף המוסלמי אבו אלפידא, בשנת 1321 בערך, וכן הנוסע הנוצרי איטלקי בן טוסקאנה גוצ'י בשנת 1384. אכן מתברר שאגדת ה'אבנים הקדושות' מקורה בנצרות, ודברי נביאות כתב היעב"ץ שכתב שלא לקחת את האבנים הנ"ל כעדות לכך שתורתנו הקדושה ניתנה לנו בהר סיני, כיון שבדורנו התגלה שהכל הינו תופעות גאולוגיות שונות, וח"ו קטני אמונה שהאמינו באבנים הנ"ל כ'תורה מסיני' יאבדו את אמונתם, ויצא שכרינו בהפסד.

ואין אנו צריכים ראיות מאבנים עם ציורים שונים שאכן היה מעמד הר סיני, אנו מאמינים בני מאמינים שמשה אמת וקיבל את תורתנו בהר סיני, ללא כל ראיות של סלעים, אלא אך ורק ממסורת הדורות כפי שמעידה המשנה באבות: "משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה וכו".

וברור לכל שמרנן הגר"ח קנייבסקי הגראי"ל שטניינמן והגר"מ פיינשטין אין כוונתם שהאבן הינה הראיה למתן תורה ח"ו, אלא רק למעין רווחא דמלתא.

  • ישראל שפירא, הינו מדריך טיולים בעלים של חברת הטיולים 'ישראל בשטח' 
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)
 (צילום: מדריך הטיולים דן קובלסקי)