אאא

ניגון חב"ד שלפני ה'יחידות' – ניגון רט"ז בספר הניגונים על מעלת היחידות נאמר: בזמן ה'יחידות', נפגשים ה'יחידה' שבנפש של החסיד, עם ה'יחידה' שבנפש של האדמו"ר. התקשרות אישית של החסיד עם הרבי בעצמו. 

הניגון מיוחס לחסיד הנודע ר' שלמה צ'אשניקער, מהחסידים המפורסמים בדורות הקודמים, שהיה נוהג לשיר את הניגון הזה בינו לבין עצמו לפני כניסתו ל'יחידות' לרבו. הניגון נרשם מפי ר' אלי' ריבקין מכפר חב"ד שקיבלו מסבו הרה"ח ר' מנחם צבי ריבקין ז"ל רב בקובליץ ומנצ'סטר.

 

ניגון חב"ד שלאחר ה'יחידות' – ניגון שכ"ח בספר הניגונים על מעלת היחידות נאמר: בזמן היחידות, נפגשים ה'יחידה' שבנפש של החסיד, עם 'היחידה' שבנפש של האדמו"ר. התקשרות אישית של החסיד עם הרבי בעצמו. הניגון מיוחס לחסיד הנודע ר' שלמה צ'אשניקער, מהחסידים המפורסמים בדורות הקודמים. נרשם מפי ר' אלי' ריבקין מכפר חב"ד שקיבלו מאביו הרב ר' יצחק ריבקין ז"ל רב בשוינציאן.