אאא

חשבון כזה שהוא פשוט

לנפש שתשפיע על הגוף

אחד ועוד אחד יחד הם יותר

ובפחות ראוי להישמר

חילוקי דעות משפיעות

כפילויות בהן נעדרות

חשבון נצרך וממנו יהא

סכום כיון לאן ואיך ייראה

מסקנה של תוצאה

אותנו תלמד לקבל

נשכיל כשנלמד בחשיבה אחת

הכל השערות יאמרו רשויות

מחכים לקצה באין סוף ייעשה

משקיעים שוקדים באותו מעשה

ולא מבינים שבאנו אם ננסה

בכאוס של בלבול

באין מחשבה

נאגד היחד נקשיב ובחשיבה

כמה איך ומה נכון וראוי

כיצד כדאי לכל בר בלא נידוי

גם אם כעת מוסתרת חשיבה עליה מושכלת

תתמיד בה וממנה תישמר

כי אחת ועוד אחת לעתים הם יותר

בחזקתה נאמץ נחזיק נלמד

ובאין ניקח בחוזק היד

מגדילים ומותר כבר יותר

לשמח ולשמוח כשעד כה בפחות ניתן ההיתר

ואילו נגדיל את הראש ובו המחשבה

שלמרות הניתן נאמץ החסרה

כי לכל דעת יש דעה

ובוא נכפיל אותה כדי שנדע

עד שתלך ולא תגביר עצמה יותר

כל כחכוך קל שלא ייאמר

נביע בהשכל ונחשב

מה לנו נכון כך בהיתר

כי אחד ועוד אחד הם בעצם יותר.

 

לקריאת הטור הקודם