אאא

מדוע הנטורי קרתא טוענים שגם ספר "עמודא דנהורא" מזויף?  יתכן שגם מפני עדות זו: בעמ' פב-פג מסופר: ש"כאשר נחתם המנדט על א"י ואושר בסן רמו ע"י מלכי אומות העולם, היה אדיר חפצו של רבנו זיע"א שיהודי ארץ ישראל יחתמו כתב אמנה כאשר עשו בימי עזרא הסופר, בכדי שהבית הלאומי יוכר גם ע"י מלך מלכי המלכים".

• • •

כפי שהבאנו בפרק הקודם, גם בספר "האיש על החומה" רבים מאד הציטוטים בסגנון זה ונביא כאן עוד מבחר ציטוטים שנויים במחלוקת.

בספר "האיש על החומה" מתואר דו שיח מאלף בין הגרי"ח זוננפלד לבין הסופר היהודי ההונגרי פרופ' יוסף פטאי.

פרופ' פטאי ביקר בארץ, ובהיותו בירושלים סר לבקר את מורנו, בשובו פרסם בשבועונו כתבה על ביקורו אצל הגרי"ח זוננפלד ועל הוויכוח ביניהם:

"אחרי מוסף סרתי לביתו של רבי חיים זוננפלד... רבי – פניתי אליו – אצלנו בהונגריה אומרים שכב' הרב אויבו ומתנגדו של הישוב החדש בארץ ישראל.

דברים אלו הוציאו את רבי חיים משלוותו, והוא הפסיק את דיבורי, ואמר לי בהתרגשות ניכרת: חס וחלילה, האם נעלמו ממני דברי הספרי "שקולה ישיבת א"י נגד כל המצוות", או מה שאמרו חז"ל "חביבה עלי כת קטנה בארץ ישראל מסנהדרין שבחו"ל". כמה וכמה פעמים ביקשתי וציויתי להגיד להיהודים החרדים שכל מי שסיפק בידו לעלות לא"י ואינו עולה עתיד ליתן את הדין... אני נלחם רק נגד הרוח האנטי דתית של ההתישבות החדשה...

- יש אומרים, העירותי כאילו כדי לקנטרו, ודווקא בשם הרב, שיהודי דתי אסור לעלות לארץ ישראל.

הכותל המערבי (צילום: לע''מ)
הכותל המערבי (צילום: לע"מ)

 

הזדקף רבי חיים וקולו נעשה יותר צלול ותקיף, והכריז "חס וחלילה, דוקא היהודים הדתיים מחוייבים לעלות ולבנות את הארץ על טהרת הקודש, כי הארץ מחכה להם שיגאלוה משוממותה". ועל האחרים, המשיך רבי חיים, כתוב "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" – מקודם תהיה הגאולה ואח"כ יחזרו החוטאים בתשובה, ואני מאמין שכל חלוץ המשתתף בבנין הארץ, תעמוד לו זכות ארץ ישראל שיחזור בתשובה, הלא גם אלה שעלו מבבל בימי עזרא ונחמיה לא היו צדיקים גמורים, כמסופר בספרי הקודש שחיללו את השבתות והמועדים, ובכל זאת נבנה בית המקדש על ידם וחזרו בתשובה...".

כאמור תיאורים אלו לא נקרא בימינו בביטאון העדה או החומה, מחמת שלטענתם שקר טפלו על הגרי"ח ודברים אלו לא נאמרו מעולם, ומדובר ב"תלמיד טועה כתבו...".

• • •

עוד מובא ב'איש על החומה' כי דעתו של הגרי"ח זוננפלד היתה שמאחר ואנו רואים את ההתפתחות הנעשית משמים בבנין הארץ ע"כ בזמננו מחויב כל אחד לעלות לארץ.

וכך מצוטט בספר המנהיג האגודאי הרב יצחק ברויאר:

"איפה הגולה התורתית? שאל אותי רבינו הגדול רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בשנת תרפ"ו. – איפה הגולה התורתית? וכי היא אינה רואה כאן אצבע אלהים? הנה אני מבין היום את תפילת מוסף של יום טוב: "ומפני חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו". – גלינו מארצנו ע"י השם ב"ה, ואחרי כן התרחקנו בעצמנו מאדמתנו! הכי חדלנו לחכות כל רגע ורגע? נניח שאלפיים שנה לא נפל שום גשם מהשמיים, והנה פתאום נראה ענן קל מאד, וכי לא יזדעזעו כולם ויאמרו במתיחות יתירה: "טאמער דאך טאמער דאך..." (שמא בכל זאת, שמא בכל זאת...), וכי המנדאט אינו לפחות ענן קל כזה?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגרי''ח זוננפלד (משמאל) עם הראי''ה קוק (מתוך ויקיפדיה)
הגרי"ח זוננפלד (משמאל) עם הראי"ה קוק (מתוך ויקיפדיה)

הגרי"ח זוננפלד עודד ביותר את מפעל ההתיישבות ובנין הארץ, כפי שכותב הרב משה בלוי: "כאשר באה המשלחת האמריקאית לארץ ישראל לשאול את התושבים על המנדט האנגלי על 'הבית הלאומי' נקרא גם רבינו זיע"א לפני המשלחת. חבריה העמידו לפניו שורה של שאילות בדבר יחסו אל ישוב ארץ ישראל. תשובותיו היו ברורות ומסוימות ויחסו אל תנועת ההתיישבות ואל השיבה לציון היה כה חיובי ומלהיב, עד שגם העיתונות החופשית התפארה בתשובותיו והרימו אותן על נס".

• • •

בשנת תרצ"א (1931) ביקרה בירושלים משלחת נכבדים מקלויזנבורג, הגרי"ח במסר ליהודי הגולה אמר להם: "הגידו לכל היהודים בקלויזנבורג ובגלילותיה, וביחוד לאולמנים, כי עתה הוא הזמן לחסל את העסקים ולעלות לארץ ישראל, ואין לחכות יותר"...

פלא פלאות שספר "האיש על החומה" ציטט את עתון האגודאי "דאס יודישע טאגבלאט" שכתב על הגרי"ח זוננפלד שהיה אוהד של תנועת פועלי אגודת ישראל [!]

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]