אאא

מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), התש"ף-.2020. בקריאה שלישית תמכו בהצעה 10 חברי כנסת, ללא מתנגדים.

יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר הציג את ההצעה ואמר: "מובן לכל שכשיש זמן חירום מקבלים תקנות והחלטות שהממשלה קובעת, אבל התפקיד שלנו הוא לנסות להגיע למצב לחוק שיהיה מסגרת למגיפות באופן כללי.

"כשבאנו להתקין את התקנות היו קולות בוועדה שאמרו שכבר אין קורונה. רופא אני לא, והכתפיים שלנו צרות מידי כדי שנגיד שאנחנו לא מחדשים שום דבר. מצד שני לא יכול להיות שזכויות ברורות נרמסות תחת מצב חירום. הצומת שבין פיקוח נפש לבין זכויות האזרח הוא בעייתי ולכן אנחנו צריכים להביא חקיקה מתוקנת שתמצא את האיזון בין הדברים".

לאחר אישור החוק בכנסת, הוא יכנס לתוקף מחר (רביעי) החל מהשעה 06:00 בבוקר. המשטרה, תשוב לאכוף את תקנות הקורונה, בהן החובה לעטות מסכות וכן חובת הבידוד למי שנדרש לכך.

בוועדת החוקה שהכינה את החוק הגיעו להסכמות כי יוטלו קנסות בלבד על מפירי ההוראות ולא עונשי מאסר. כמו כן הוצא הסעיף שאפשר לשוטרים להיכנס לבתי אזרחים ללא צו של בית משפט.