אאא

עם השבעת הכנסת החדשה, מוקמת מחדש גם השדולה למען הגנת הר הזיתים. מי שיעמוד בראשות השדולה הוא יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, ח"כ מיכאל מלכיאלי.

כזכור, בכנסת הקודמת הייתה השדולה למען הגנת הר הזיתים, השדולה הגדולה ביותר בכנסת, ועליה נמנו חברי כנסת מרוב סיעות הבית. ב

ראש השדולה עמד ח"כ יואב בן צור ועתה, עם מינויו של בן צור לתפקיד סגן שר הפנים וסגן השר לפיתוח הנגב והגליל הוא ביקש מיו"ר סיעת ש"ס הנכנס ח"כ מלכיאלי להקים בכנסת החדשה את השדולה לשמירה הגנת ושיקום הר הזיתים.

לדברי מלכיאלי: "נושא הר הזיתים תמיד היה יקר וחשוב לליבי, שם קבורים מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור. אשתדל בעז"ה להתמקד בכל כוחי לפעול, להגן לשמור ולשקם את הר הזיתים, למנוע ולצמצם את חילולי הקברים ושמירת כבוד הנפטרים הקבורים במקום ולפעול להגדלת מספר המבקרים וטיפוח וחיזוק הקשר להר.

"השדולה תפעל בשיתוף פעולה מלא והדוק של כל הגורמים הרלוונטים- מועצת בתי העלמין ירושלים בראשות המנכ"ל הרב צוריאל קריספל, הוועד להגנת הר הזיתים יחד עם מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו. בד בבד, אני רוצה להודות לאחים לובינסקי מארה"ב ולכל נציגי הועד שנלחמים ונאבקים מעל 10 שנים בכל נושא שמירת הר הזיתים".

יצוין כי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים הוקם בעשור האחרון בידי האחים אברהם ומנחם לובינסקי שגילו את ההפקרות בהר לאחר שהוריהם ז"ל נטמנו שם. בשנים האחרונות פועל הוועד גם באמצעות לחץ בינלאומי על הגורמים השלטוניים בישראל כדי שזו תאשר פעילויות למיגון ההר ולשמירה על ניקונו וכבודו של המקום שליבם של יהודים רבים עורג אליו.

לאחר פעילות הוועד, דאגה הממשלה להתקין 173 מצלמות מעקב, תחנת משטרה חדשה, לשחזר 20,000 קברים שנהרסו, לבנות גידור חדש, ולדאוג לתברואה רגילה ופינוי אשפה מבית הקברות. אחד מההישגים היו כאמור הקמת שדולה מיוחדת בכנסת למען הר הזיתים.

חידוש נוסף שעומד כרגע על הפרק הוא פרויקט של הועד להגנת הר הזיתים בשיתוף הממשלה, להקמת מרכז מבקרים מפואר, שאמור להיבנות בשנה הקרובה.