אאא

ראש ישיבת 'קול יעקב' הגאון רבי יהודה עדס יצא במהלך שיחתו השבועית נגד אלו התולים את התפרצות הקורונה בכל מיני תירוצים ומגזרים ואמר: "תלוי רק בהשם יתברך".

בדבריו אמר: "אי אפשר לתלות את המגיפה לא בחילונים ולא באנטישמיות רק מהשם יתברך. זה בכל העולם ה' יצא למשפט - גויים ויהודים כאחד".

"אבל כמה אחריות יש לנו בלימוד התורה. הרי בכל זאת, רק בארץ ישראל החזיר הקב"ה בתנאים מסוימים את התורה. לפני שבוע לא היה לנו מקום ללמוד ולהתפלל, היום נתחדש עוד חידוש, כתוב שכל רגע שאדם נזהר וחוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער מוסיף הגאון שמתכפרים לו כל העוונות".

הרב עדס ביקש מבני ישיבתו: "מוכרח להיות מצב שפה בתוך המקום לא ידובר דברים בטלים".

"עוד שבוע הישיבה צריכה להישאר במצב שאין לדבר בבית כנסת. בחדר אוכל אפשר לדבר גם בלימוד. לא היה דור כדור הזה. תנסו לחשוב שנה שעברה אם היית הולך עם מסיכה, והיום כולנו ככה עם מסיכות, צריך להתחזק במוסר".