אאא

בצל הקורונה וההנחיות המחמירות, ציינו בחסידות קאליב את 'יום ההצלה' של האדמו"ר זצוק"ל שניצל מציפורני הנאצים בשואה האיומה, וזכה לעלות לארץ ישראל.

הסעודה נערכה במרפסת פתוחה במגדלי קונקורד בבני ברק, ובהשתתפות חסידי ואוהדי בית קאליב שהעלו את זכרו ופועלו של האדמו"ר זצ"ל.

נכדו וממשיך דרכו הרבי מקאליב, נשא דברים לפני הקהל, והזכיר את חשיבות השמירה על האחדות בעם ישראל, וכי מקובל מפי זקנו שהאחדות בעם ישראל מסוגל להצלת עם ישראל ממגיפות וגזירות קשות.