אאא

בעקבות הוראות משרד הבריאות, המגבילות עדיין את פתיחת היכלי הישיבות כבעבר, הגיעה הנהלת 'ועד הישיבות' להסדר מיוחד בכל הנוגע לאופן ומועד ההתייצבות לקבלת דיחוי מצה"ל, תוך גילוי הבנה למצב.

כידוע, בשל מגיפת הקורונה לא היה באפשרותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להתייצב בלשכות הגיוס על מנת להסדיר את מעמדם כבני ישיבה שתורתם אומנותם. לאחרונה נדרשו חלקם להגיש טופס בקשת דחיה בהקדם, כדי לשמר את מעמדם, ופנו בענין לועד הישיבות.

ואלו ההנחיות הרשמיות היוצאות היום (שני) בעקבות כך:

• אברכי הכוללים שעברה שנה מאז התייצבותם האחרונה, נדרשים להתייצב בהקדם במדור בני ישיבות שבתל השומר בצירוף טופס דיחוי והצהרה חתומים ע"י ראש הכולל ועו"ד, כנדרש בנוהל הרגיל.

• תלמידי הישיבות הלומדים במסגרת ה'קפסולות' דבר המונע את יציאתם מתחום הישיבה, תישלח רשימת התלמידים הנכללים ב'קפסולה' למשרדי ועד הישיבות [בהתאם לרשימה שהוגשה לצורך קבלת האישור ממשרד הבריאות], שינפיק עבורם את טפסי הדיחוי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• עם הנפקתם תקבל הישיבה הודעה על כך, והטפסים יישלחו ממשרדי ועד הישיבה לישיבה, באופן המקובל עם כל מוסד. הטפסים ימולאו ויחתמו ע"י התלמיד, ולזה תצורף חתימת ראש הישיבה בנוכחות עו"ד ובחתימתו, וכן התלמיד ימלא טופס הצהרה [רגיל] בנוכחות עו"ד ובחתימתו. עם השלמת החתמת הטפסים הנהלת הישיבה תעמוד בקשר עם משרד ועד הישיבות על  מנת שנציג ועד הישיבות יעביר את המסמכים הנדרשים למדור בני ישיבות ללא צורך התייצבות התלמיד.

• תלמידים שבעקבות המצב ישיבתם אינה פעילה כלל, או שהישיבה פעילה חלקית במסגרת 'קפסולה' והם אינם נכללים בה, ההנחיות הינן כדלהלן;   תלמידים הלומדים במסגרות פתוחות [דוגמת כולל, כאשר הלימודים מתקיימים במשך היום ולאחמ"כ שבים לביתם], יתייצבו במדור בני ישיבות בצירוף דיחוי והצהרה חתומים. תלמידים שישיבתם אינה פעילה כלל ולע"ע אינם לומדים במסגרת לימודים מוסדרת, יתייצבו במדור לצורך החתמתם על טופס מיוחד המיועד להם, והתייצבותם תדחה לעוד שישה חודשים.

• תלמידים  שמסיבות שונות אין באפשרותם להתייצב [בידוד וכיוצא בזה], יעמדו בקשר עם משרדי ועד הישיבות.