אאא

מסכת שבת, דף קי"ג - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קי"ג - באידיש:   

 

מסכת שבת, דף קי"ג - באנגלית:  

 

מסכת שבת, דף קי"ג - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קי"ג - בספרדית: