אאא

מסכת שבת, דף קכ"ב - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קכ"ב - באידיש:  

 

מסכת שבת, דף קכ"ב - באנגלית:  

 

מסכת שבת, דף קכ"ב - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קכ"ב - בספרדית: