אאא

גל גל או גל קרוב

או גל שונה  גל רחוק

גל שמתגלגל ונעגל

גל שבגללו טרם הוא יגאל

והנה הגל שני אומרים

הגיע יגיע כבר כאן משערים

יותר מאותו גל שכבר מכירים

יותר חזק סוחף נאנחים

גל עוצמתי גל עם חזון

גל כזה שטרם נראה בהמון

גל כגלגל מתגלגל כמעגל

סוחף איתו עוד ועוד ועוד

כגול שנכנס בגוון אחר

יגלגל עמו מי שלא יזהר

מי מאיתנו פינות יעגל

אשמות מכל עבר נגד כל איש

ואף אין מחריש

וחיש יכנס וחיש ייאמר

להיזהר להישמר מכל אחר

גל נוסף גל חזק

והנה שוב נהרסים התכניות

וכאן מנגד רוצים להיות

קצת אחר קצת שונה ממה שעד כה קרה

אבל הוא שלח, היא מעכירה

ושוב סימן ושוב לא מובן

ובמקום בו נאספה

כאן גל היא קרויה

לא הבינה וטרם קיבלה

שעל אף היותה כאן כגל נוסף

יישאנה למרחק גל או גל

בים הכרנו גל סוחף

ובו מקטנות נכונו להישמר

אז הנה גל גם כאן נישמר

שיהפוך ויחזור שמו לגל כגל

ולאחר שייעלם יגיע גל אחר שקט כזה, נעים,  גל ששומר.

תישארי שם רחוק בגל שסוחף

לא קרוב לא רוצים אותך עוד

או גל שני ואחרון

שייגמר, שייעלם ולא נדע ממנו עוד.

 

לקריאת הטור הקודם כנסו כאן