אאא

הערב (שלישי) הוא "זמן התקופה", בו מתחילה תקופה חדשה בשנת החמה, המחולקת לארבע תקופות - תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז.

בתחילתה של כל תקופה נהגו שלא לשתות מים ומצינו אף אזהרות כי שתיית מים בזמן הזו כרוכה בסכנת מוות.

ישנן כמה דעות מתי הוא בדיוק זמן התקופה, ולפי הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, הערב - ליל רביעי, ט"ז בתמוז, בין השעות 19:30 ל-21:02 הוא הזמן שכולל בתוכו את 'זמן התקופה' לפי כל הדעות.

הרב פריד הוסיף ופסק כי לפי ההלכה אין חוששין למים מגולים בשעת התקופה, אך גם למחמירים בזה - אפשר לשתות מים במקרים הבאים:

1. אם המים היו סגורים בתוך כלי, כגון: בתוך בקבוק וכדו' אף אם הבקבוק כבר נפתח
2. אם המים הורתחו קודם לכן
3. אם בשעת ה'תקופה' המים באו במגע עם ברזל כגון שהיו בתוך קומקום שיש בו גוף חימום ממתכת וכדו'.