אאא

מסכת שבת, דף קכ"ה - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קכ"ה - באידיש:     

 

מסכת שבת, דף קכ"ה - באנגלית:     

 

מסכת שבת, דף קכ"ה - בצרפתית:     

 

מסכת שבת, דף קכ"ה - בספרדית: