אאא

התוכנית הכלכלית החדשה - "רשת ביטחון 2020-2021, של ראש הממשלה ושר האוצר, יצא היום (שני) לדרך, לאחר האישור של שרי הממשלה שאישרו את טיוטת החוק והחוק יובא באופן מיידי לאישור הכנסת.

בתוכנית הכלכלית ישנם מספר סעיפים המחייבים שינוי חקיקה ואת אישור הממשלה: הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, סיוע לעצמאים ולעסקים, הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.

עוד אישרה הממשלה את טיוטת החוק להרחבת המסגרת התקציבית לשנים 2020-2021 ב-24 מיליארד ש"ח לצורך הרחבה ומימוש התוכנית.

פרטי התוכנית החדשה

רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

הטבות בדמי האבטלה

• דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה. עם ירידת שיעור האבטחה מתחת ל-7.5% תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום.

• ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה.

• קיצור תקופת ההכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים. תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021.

• הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)

התאמת מנגנון החל"ת

• קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

מענק הסתגלות

• תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקלים לחודש לבני 67 ומעלה עד החודש האחרון של 2020. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

תכנית ממוקדת תעסוקה

• ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה - לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה.

• יעדים: קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה.

• הכשרת עובדים והשמתם - הגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה. הוחלט להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה והמנכ"לית של משרד האוצר - לקידום תעסוקה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020: המענק המידי שולם זה מכבר למעל 300,000 עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים וצפוי להיכנס בימים הקרובים לחשבונות הבנק. כשליש מהזכאים קיבלו את המענק המקסימלי על סך 7,500 שקלים. סך המענקים ששולמו עומד על 1.8 מיליארד שקלים, הממשלה אישרה את ההחלטה אתמול לביצוע מיידי.

מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים

עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש"ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40 אחוזים, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה של 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקלים - יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

 בשבוע שעבר, נתניהו וכ"ץ, מציגים את התוכנית הכלכלית (לע"מ)

מענק סיוע לעסקים

עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקלים, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות ארבעים אחוזים לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט.

עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקלים לחודשיים כמפורט:

• עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי - 3,000 ש"ח.

• 100-200 אלף ש"ח מחזור שנתי – 4,000 ש"ח.

• 200-300 אלף ש"ח מחזור שנתי – 6,000 ש"ח.

• עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקלים  ל-100 מיליון שקלים - יקבל מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש"ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

מענק סיוע לעסק חדש

מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:

• עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 שקלים.
• עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 שקלים.

מענק ארנונה

לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקלים שנאלצו לחוות ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

יקבלו הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים לכדלהלן:

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים - הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד ש"ח והעמדתה על סך של 50 מיליארד ש"ח.

הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכנית הכלכלית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישורה של ועדת הכספים.

רישוי עסקים 

הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. דרוש אישור כנסת.

עוד הטבות בנושאים נוספים

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות

• משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 ש"ח בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים

משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

• סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי בסך של 3.5 מיליארד ש״ח:
- אזרחים ותיקים - מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים
- אנשים עם מוגבלות - מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון
- תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה.
- אזרחים בבידוד ובסגר.

לסיום, מסבירים במשרד האוצר, כי "תכנית ההאצה בסך של 5 מיליארד ש"ח, תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה. אופן המימוש יסוכם בהמשך".