אאא

באתר משרד הבריאות דווח כי במהלך הפגנת העצמאים כנגד החלטות הממשלה לצמצום פעילות העסקים בשל הקורונה, השתתף אדם שהתגלה למפרע כחולה קורונה מאומת.

באתר משרד הבריאות נכתב, כי החולה שהה בכיכר רבין בין השעות 19:00 ועד 21:30.

בשל הבהלה שהפרסום גרם במשרד הבריאות הבהירו כי מי שנחשף לחולה מאומת יקבל הודעת איכון, ואז יצטרך להיכנס לבידוד. במשרד הוסיפו כי מי שלא קיבל מסרון כזה אין עליו חובת בידוד.

יצוין, כי בתיעודים רבים מההפגנה, נראים מפגינים רבים שאינם עוטים את המסכה כראוי מה שמגביר את הסיכוי להדבקה באופן משמעותי.