אאא

לאחר שבימים האחרונים הוחלט בחסידות ויז'ניץ לקצר את ימי בין הזמנים, ולהקדים בשבוע ימים את פתיחת זמן אלול הקרוב, יוצא הרבי במכתב חיזוק מיוחד לילדי החסידות ולצוות המחנכים.

במכתב עליו חתום המשב"ק ר' שאול גרינברגר נכתב. "האדמו"ר ביקשני להביא בפניכם דברים אלו: זה תקופה ארוכה שבו כלל ישראל מצוי במיצר ובמצוק מחמת הווירוס המשתולל ברחבי העולם, כאשר אין איש שיודע עד מתי, ולדאבונינו כי רב, שבועות רבים לא התקיימו סדרי הלימוד במתכונתם הראויה, וכואב אני על אותה בטלה בימים שלפני חג הפסח, אז לא התקיימו לימודים במשך כמה שבועות, ותקופת הלימודים דרך הטלפון לקתה בחסר".

עוד הוא כותב. "אמנם אני מכיר ויודע את השתדלותכם הרבה, הן בתקופת הלימוד דרך הטלפון, והן לטובת התלמידים שנאלצו להישאר בבתיהם, אולם מתוך אחריות רבה אשר על כתפינו לטהרת נפשם ועתידם הרוחני של הילדים, ודורותיהם אחריהם, עלינו לשית עצות בנפשנו למען החינוך הטהור, ועל כן להתאזר כגיבורים ונכון יהיה בעיניכם להקדים בשבוע את תחילת הלימודים בחודש אלול, על מנת להשלים את לימודיהם מהם החסירו רבות, לחזק גדרים וסייגים שנתרופפו, לאלפם דעת ולהקנות אורחות חיים".

את המכתב לצוות המחנכים מסיים המשב"ק בברכת הרבי, כי זכות הרבים תלויה בהם להינצל מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, מתוך שפע ברכה וסייעתא דשמיא בכל העניינים.

המכתב
המכתב
הגדלה