אאא

מסכת שבת, דף קל"ג - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קל"ג - באידיש:    

 

מסכת שבת, דף קל"ג - באנגלית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ג - בצרפתית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ג - בספרדית: