אאא

מסכת שבת, דף קל"ד - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ד - באידיש:    

 

מסכת שבת, דף קל"ד - באנגלית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ד - בצרפתית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ד - בספרדית: