אאא

מסכת שבת, דף קל"ז - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קל"ז - באידיש:   

 

מסכת שבת, דף קל"ז - באנגלית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ז - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קל"ז - בספרדית: