אאא

בראשות האדמו"ר מויז'ניץ - לונדון, ובהשתתפות קהל חסידים רב, ציינו בלונדון את הילולת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצוק"ל.

מי שעוד השתתפו בסעודת ההילולא הם בנו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הרה"צ רבי שלום עוזר הגר, הרה"צ רבי גרשון הגר, רב בית המדרש 'בית יששכר דב' בגולדס גרין, והרה"צ רבי צבי הגר, רב בית המדרש 'עטרת צבי'.

בנו של הרבי הרה"צ רבי שלום עוזר נשא דברים לזכרו של בעל ההילולא, ואף הודה לבעל המקום ולאלו שתרמו מהונם ומזמנם לטובת ציון ה'יארצייט'.