אאא

כמה מחשובי ראשי הישיבות נועדו הלילה (חמישי) בשכונת רמת אהרן בבני ברק, לכינוס חירום בבית הגאון רבי חיים פיינשטיין.

מטרת הכינוס, במעונו של ראש ישיבת עטרת שלמה, היא לדון בהשלכות מגיפת הקורונה על תלמידי הישיבות ואופני השתתפותם בסדרי הלימוד של הישיבות.

כזכור, כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', מחנכים והורים מביעים לאחרונה את דאגתם העמוקה ממצבם הרוחני של צעירים חרדים בגלל המצב, המוביל בין היתר לשהיה מוגזמת בבית, היחשפות לדברים מפוקפקים ב'מלוניות' והתמכרויות שונות.

 ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בעצות חינוכיות לאור המצב (ארכיון. באדיבות משה שמש)

בענין זה דנו הערב, בין היתר, הגרח"פ ברמן מראשי ישיבת פוניבז', הגרב"ד דיסקין ראש ישיבת ארחות תורה, הגר"ע אלון ראש ישיבת מיר ברכפלד ועסקני 'איגוד הקהילות' בעיר.

בכינוס החירום נידונות הצעות שונות שהועלו על ידי ראשי הישיבות, שבחלקן כבר נוסו במספר ישיבות במהלך חודשי הקיץ.