אאא

במהלך החודשים האחרונים, ניצב אב"ד דרכי הוראה, הגאון רבי אשר וייס בראש המתריעים בדבר הצורך להיזהר ולהקפיד על הכללים נגד התפשטות נגיף הקורונה.

בשבוע האחרון, היה מי שדאג להפיץ שמועת שווא כביכול הרב עצמו חלה בנגיף הקורונה. בשיעורו השבועי, התייחס הגר"א לשמועות השקריות.

לדבריו, בכל שבוע הוא שמח על הזכות למסור את השיעור כדי להגדיל תורה ולהאדירה, אך השבוע יש לו הזדמנות גם שאנשים יראו כי הוא בריא ב"ה.

הרב הוסיף וקרא להקפיד על כל הנחיות הזהירות הנדרשות, כפי שהוא קורא במהלך החודשים האחרונים לשמור על כל הכללים למניעת התפשטות הנגיף.

בנימה אישית סיפר הרב, כי בשבוע האחרון היה מספר ימים בבידוד, בעקבות הוראה שקיבל ממשרד הבריאות. למרות שהיה סבור כי הוא לא צריך בכך, החליט להחמיר ונכנס לבידוד.