אאא

מאות בני ישיבות מצרפת כולה התכנסו ביום חמישי שעבר לסדר לימוד מיוחד ומרומם לרגל תחילת תכנית בזכות התורה של ארגון 'דרשו'. בני הישיבות התכנסו יחד ללימוד של יום שלם שכלל פעילות חברתית, דברי חיזוק ממרנן ורבנן, ובראשם דברי חיזוק נפלאים מהגרי"ג אדלשטיין שאף השיב לשאלות ששלחו בני הישיבות.

כמו כן נשמעו דברי חיזוק מיוחדים ומרגשים מהגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, מהגאון רבי דוד כהן, מהגאון רבי שרגא שטיינמן, בנוסף נשאו דברי חיזוק ראשי ישיבות ורבני יהדות צרפת, ונשיא 'דרשו' רבי דוד הופשטטר.

 הגר"ש שטיינמן בדברי חיזוק לבחורים בצרפת

במסגרת הפעילות המיוחדת, בה השתתפו מאות בני הישיבות מצרפת היהודית כולה, התקיים קעמפ מיוחד שכלל הקמת אוהל ענק בעיר סרסל, הנמצאת בפרברי פריז, שם הוצבו שולחנות והובאו מאות גמרות לשם התחלת לימוד פרק כיצד מברכין במסכת ברכות. במהלך היום נמסרו דברי חיזוק ושיעורי תורה, לתלמידים ששתו בצמא את דבר ה', כשבסוף היום נערך סדר מוסר בפרקי אבות על פי סדר קנין חכמה.

הלימוד התחיל בשעה 10:00 בבוקר, והסתיים בשעת ערב מאוחרת, כאשר במהלך היום נערכה הפסקה שבמהלכה התלמידים יכלו ליהנות משלל אטרקציות ופעילויות. המיזם המיוחד התקיים במסגרת שיתוף פעולה יוצא דופן בין שלוחת ארגון 'דרשו' בצרפת לעיריית סרסל, שהקצתה מתחם מיוחד לקעמפ של הבחורים, שכלל פעילויות ואטרקציות שונות לתלמידים בנוסף ללימוד ולחיזוק מאת מגדולי ישראל.

"הייתה כאן אווירה מיוחדת ומרוממת ביום שכולו תורה מוסר ואהבת חברים, יום שליכד יחד מאות תלמידים שהגיעו מישיבות שונות ולראשונה מזה תקופה ארוכה התחברו יחד ללימוד משותף" אומר ר' נפתלי לוי מראשי 'דרשו' בצרפת. "היום הזה בעצם נתן לתלמידים את הכוח והכלים להתחיל את תכנית 'בזכות התורה' יחד, בשמחה ותוך שמיעת דברי חיזוק מגדולי הדור שליט"א, שריגשו מאוד לא רק את תלמידי הישיבות משתתפי התכנית, אלא רבים מיהדות צרפת, שהתחזקו מהדברים החמים של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א".