אאא

הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עפר שלח, התכנסה היום (שלישי) לדון במצב החינוך החרדי והפיקוח עליו, בעקבות דו"ח מבקר המדינה האחרון שעסק בנושא.

כזכור, מבקר המדינה הצביע על הצורך בהגברת פיקוח ואכיפה למערכות החינוך החרדיות, ע"מ שישמרו על הכללים שקבע משרד החינוך ו"יספקו לתלמידים מיומנויות וידע שיאפשרו להם להתפרנס בעתיד באופן ההולם את כישוריהם".

יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח, אמר בדיון כי "אנחנו בנקודה שבה אי אפשר להתייחס לציבור החרדי כסקטור. השאלה סביב השתלבות המגזר החרדי בחיים הישראלים בכל המובנים, מגיעה לנקודה קריטית: או שהשילוב יצליח, או שכל המבנה הקיים יקרוס על הציבור החרדי והכללי כאחד. יש פה אחריות על כל הצדדים".

ח"כ יצחק פינדרוס אמר בדיון כי "מתנהל כאן דו שיח של חרשים. אם הממשלה ומערכת החינוך יעשו דברים מעל הראש של המגזר, זה נועד לכישלון. ככה היה עד היום כשניסו להכניס את מבחני מיצ"ב בלא כל תיאום וזה הפך לשם מוקצה שכל אחד מתרחק מכך. 70 שנה מנסים כאן לכפות על החברה החרדית וזה לא צולח".

ח"כ שלח השיב ואמר כי "אם הגישה של חה"כ פינדרוס שאומר: נשב בשקט ונשיג את הדברים שחשובים לציבור שלנו, תתקבל, טוב לא יצא מזה. אם הגישה תהיה שהאחריות היא גם עלינו כנבחרי ציבור לעשות צעדים אמיצים, נוכל לבוא בטענות למוסדות שאמורים לפתור את הקשיים שישנם בדרך".