אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, י' אב תש"פ, שבת פרשת ואתחנן-נחמו

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 19:01, יציאה 20:16

תל אביב - כניסה 19:16, יציאה 20:18

מודיעין עילית - כניסה 19:10, יציאה 20:17

אלעד - כניסה 19:09, יציאה 20:17

בית שמש: כניסה 18:59, יציאה 20:16

חיפה - כניסה 19:09, יציאה 20:19

צפת - כניסה 19:12, יציאה 20:17

באר שבע - כניסה 19:06, יציאה 20:16

בעולם:

פריז - כניסה 21:12, יציאה 22:26

לונדון - כניסה 20:34, יציאה 21:50

ניו יורק - כניסה 19:53, יציאה 20:57

אומן - כניסה 20:20, יציאה 21:34