אאא

מסכת שבת, דף קנ"ב - בעברית:

 

מסכת שבת, דף קנ"ב - באידיש:  

 

מסכת שבת, דף קנ"ב - באנגלית:  

 

מסכת שבת, דף קנ"ב - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קנ"ב - בספרדית: