אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יח' אב תש"פ, שבת פרשת עקב

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 18:55, יציאה 20:09

תל אביב - כניסה 19:10, יציאה 20:11

מודיעין עילית - כניסה 19:04, יציאה 20:10

אלעד - כניסה 19:03, יציאה 20:10

בית שמש: כניסה 18:53, יציאה 20:10

חיפה - כניסה 19:03, יציאה 20:12

צפת - כניסה 19:06, יציאה 20:10

באר שבע - כניסה 19:01, יציאה 20:09

בעולם:

פריז - כניסה 21:01, יציאה 22:12

לונדון - כניסה 20:22, יציאה 21:35

ניו יורק - כניסה 19:45, יציאה 20:48

אומן - כניסה 20:09, יציאה 21:20