אאא

מסכת שבת, דף קנ"ד - בעברית:  

 

מסכת שבת, דף קנ"ד - באידיש:    

 

מסכת שבת, דף קנ"ד - באנגלית:    

 

מסכת שבת, דף קנ"ד - בצרפתית:    

 

מסכת שבת, דף קנ"ד - בספרדית: