אאא

מסכת שבת, דף קנ"ו - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קנ"ו - באידיש: 

 

מסכת שבת, דף קנ"ו - באנגלית: 

 

מסכת שבת, דף קנ"ו - בצרפתית:  

 

מסכת שבת, דף קנ"ו - בספרדית: