אאא

אמש סיקרנו את פרשת "מינוי המשיח" שערך הרבי ממונקאטש לסבא קדישא הרב אלפנדרי, ואת הצער הגדול על פטירתו בטרם עת.

הדברים נכתבו בספר "מסעות ירושלים" שערך מקורבו של הרבי, ר' משה גולדשטיין. בימינו ישנם הסבורים שר' משה גולדשטיין סילף חלק מהדברים.

 

קובץ ישורון י''ג
קובץ ישורון י"ג

 

במאמרו של הרב יחיאל שטרנברג נכתב שר' אהרון פישר אביו של הראב"ד הגרי"י פישר אשר היה מקורבו של הסבא קדישא הרב אלפנדרי, והוא: "איש האמת" יוצא חוצץ "להסיר מקצת בוקי סריקי דניתלו בו בספר מסעות ירושלים".

על הפגישה המפורסמת בין אדמו"ר ממונקאטש לבין הסבא אלפנדרי שביקשו שיתגלה בתור המשיח, טען ר' אהרון פישר שר' משה גולדשטיין לא נכח בפגישה!

בקובץ "ישורון" מובא עדות שלמרות שהאדמו"ר ממונקאטש ביקש שלא יהיו עוד נוכחים בפגישה, הסבא הרב אלפנדרי לא נענה, ור' אהרון פישר נשאר במקום (כאמור רבי אהרון פישר טען שלא דובים ולא יער, והרבי ממונקאטש לא ניסה למנות את הסבא קדישה למשיח).

 • • •

התייחס לאמינות ספרו "מסעות ירושלים" - הראשל"צ רבי יצחק יוסף בשיעורו השבועי במוצאי שבת, ואמר את הדברים הבאים: "הוא היה אדמו"ר גאון, אבל לא כל האדמו"רים גאונים... תלמידו של האדמו"ר ממונקאטש בספרו מסעות ירושלים תוקף את הספרדים, וקורא להם 'צפרדעים', ו'נמוכי השכל'".

נשים לב שהרב יצחק יוסף אמר בפירוש "ותלמידו של האדמו"ר", ללמדך שהרב יצחק סבור שלא האדמו"ר אמר את זה, אלא רק תלמידו.

• • •

כנגד טענות אלו אנו נצטט מספר "מסעות ירושלים" הסכמות, ובהם העידו גדולי ישראל על אמינותו של ר' משה גולדשטיין שכל מה שכתב, הרי שיצאו מפיו וליבו הטהור של כ"ק אדמו"ר בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש זכר צדיק וקדוש לברכה.

וכך כתבו הגאונים רבי דוד שליסעל, רבי מאיז זאלצער, רבי מנחם וויס ורבי חיים סופר, דייני העיר מונקאטש: "את הכל יפה עשה.. האברך המחבר.. ירא ושלם, מופלג ומופלג.. אשר רשם עלי גיליון מאלה מסעי דבר יום ביומו, בסדר נכון ולשון צח, אשר חזו עם לוית קהל קדושים, ועדותיו נאמנו מאז, על כן תכתב לדור אחרון".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רבי בן ציון וועזעל אב"ד טארדה והגליל שהתלווה למסע כותב בהסכמה לספר: "הדברים כתובים ונדפסים בעט סופר מהיר באופן נכון ונעלה. ישלם ד' פועל ידו של המחבר הזה שזכה לראות במקומות הקדושות אנשים קדושים, וזיכה את הרבים בהפצת מחברתו, שגם המה יראו וישמחו בשמעם כל ההוד וההדר של נסיעה הזאת, ומפורש יצא מפי עד נאמן.. ובטוחני חזק שרבים ישאבו ממקור טהור זה התלהבות וחבה יתירה לתורה ולעבודה לאהבת ארץ הקדושה ואמונת צדיקים".

רבי יצחק צבי לעבאוויטש שגם נכח במסע כותב: "על כן נעתרתי להיות שר המסכים, ולהעיד על קושט אמרים, ודברי סיפורים, הוד ושבח המגיע לכתבים, ובכן באתי להגיד לאדם ישרו, ולפעלו אתן צדקו, כי עיני ראו מכבוד ידידנו הרבני המפואר כבוד מו"ה משה גאלדשטין נ"י, אשר חקק בעט ברזל ועופרת, להיות ספר וסיפור למשמרת, קושט דבר אמת, את היציאות והביאות, רוב המאורעות והתלאות, בימים ובאוניות, בהרים הגבוהות, ותהומות בקעות, ניסים ונפלאות, וחסדים מהנותן תשועות, דברי תורה ושיחות נאות, וקבלת פנים בכבוד ועוז, ושיח תפילות, ברוב עם הדרת, והשתטחות על מקומות הקדושות, אשר עין בעין ראינו, צאתנו ובואנו, וסדר כל התגלגלות נסיעתינו, מאת ה' הייתה זאת לנו".

דברים מפורשים כתבו רבני ישיבת דרכי תשובה –מונקאטש בהקדמה: "הננו מקריבים בזה לפניכם קוראין נכבדים, ספר יקר נחמד ונעים, בשמו ספר מסעות ירושלים, כאשר עיניכם תחזינה מישרים. והנה לבוא ולהעיד לאשר ולאמץ את אמיתת תוכן הדברים, נאמנים עלינו השייר"א כנסת הגדולה, אשר זכו לקחת חבל בהנסיעה, הם יעידון ויגידון יאשרו ויחזקו את אמיתת תוכן החיבור הלזה, ובפרט הרבנים הגאונים אשר עלו בהסכמה".

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]