אאא

משפחת השר לשירותי דת ר' דוד אזולאי ז"ל כתבה ספר תורה לעילוי נשמתו.

בשל נגיף ה'קורונה', מעמד סיום כתיבת האותיות נערך בביתו שבחיפה, בהשתתפות מצומצמת של מוזמנים ושמירת כל כללי משרד הבריאות.

בין המשתתפים, משפחת השר - בניו ובנותיו, חתניו וכלותיו, נכדיו ונכדותיו. וכן רבני הערים עכו וכרמיאל, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, השר לשירותי דת יעקב אביטן, וחברי הכנסת של תנועת ש"ס.

קודם לכן עלו לביתם של גדולי ישראל שכתבו אות בספר התורה.

הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה ע"ש השר בעכו, תתקיים במועד מאוחר יותר, ברגע שיתאפשר לפי התקנות.