אאא

הגרח"צ מייזליש הגיע השבת לראשונה להתפלל בבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק, ונהג בו ברבנות  - בניגוד לסיכום.

הרב מייזליש התפלל בשנים בבית כנסת ברחוב הלפרן, וכי מזה כשנתיים שכל הכיבודים בביהמ"ד הגדול בעיר שייכים לדיין הקהילה הגאון רבי יחיאל מיכל פרידמן.

כמו כן, בחסידות סאטמר מזכירים כי למחרת שמחת תורה האחרון חתם הרב מייזליש לחברי וועד העליון שבאם הוא יפר את הסיכום וייכנס לבית הכנסת בשיכון - הוא מפוטר אוטומטית מכל תפקידיו.

אולם השבת, הגיע הרב מייזליש לבית הכנסת המרכזי, נהג ברבנות, ישב במזרח בית המדרש, לקח את עליית 'שישי' בקריאת התורה, ואף ארגן סעודה שלישית בבית המדרש, בניגוד להחלטת הוועד העליון כי אין לערוך לעת עתה של"ס בביהמ"ד.

התפילות בהשתתפותו של הרב מייזליש הוחרמו על ידי אחוז נכבד מהמתפללים, אולם רוב הקהל ימתין כעת לראות מה תהיה הכרעת הוועד העליון של סאטמר.

מעבר לכך, לא נרשמו פרובוקציות נוספות, והתפילות עברו בשקט, למרות שכאמור מדובר בצעד חריג, עצם השתתפותו בתפילות ונטילת הכיבודים מדיין הקהילה בניגוד מוחלט לסיכומים.

מנגד גורם ממקורבי הרב מייזליש טוען כי לא היו סיכומים כאלו וגם לא יהיו, וכי "לנכד של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר מותר לקבל כיבודים בבית המדרש, ואף אחד לא יכתיב איזה כיבוד לתת ואיזה לא".

עוד הוא הוסיף כי "אלו שטוענים שנהג במנהגי רבנות - משקרים על מנת להתסיס את האדמו"ר. יש ציבור שלם שרוצים שהראש ישיבה יתפלל בבית כנסת המרכזי של החסידות וכי מי שהדבר לא מתאים לו - עליו להתפלל במקום אחר כפי שנעשה בשבת האחרונה".